info@totalstudio.hu    +36 20 930 9231    +36 20 313 9004

Adatvédelem

Mert fontosnak tartjuk ügyfeleink adatainak védelmét

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (Nyilatkozat) a Total Studio Kft. (1043 Budapest, Kassai utca 11; a továbbiakban: Üzemeltetõ) által üzemeltetett totlastudio.hu domain név alatt elérhetõ weboldal és szolgáltatások, ideértve a nyilvános fórumokat és más interaktív szolgáltatásokat is (a továbbiakban mindezek együttesen: Lapcsalád vagy Szolgáltatás), üzemeltetése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat tartalmazza. A Szolgáltatás technikai hátterének biztosítását, így a szerverek üzemeltetését is az Üzemeltetõ végzi. A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit. A jelen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhetõ a Szolgáltatás nyitóoldalán. A jelen Nyilatkozatban használt nagybetűs és e helyütt másképpen nem definiált fogalmak jelentése megegyezik a Szolgáltatás felhasználási feltételeit tartalmazó felhasználási feltételekben (Szabályzat) meghatározott nagybetűs kifejezésekre ott meghatározott jelentéssel.

A Szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelõ az Üzemeltetõ, aki adatfeldolgozót nem vesz igénybe. A Szolgáltatás Felhasználóira vonatkozó adatok az Üzemeltetõ szerverein kerülnek tárolásra. A Szolgáltatással összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének idõtartama az adott Felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának idejéig terjed, mely idõszak végeztével az adott Felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre, illetõleg statisztikai célú felhasználás céljából anonimizálásra kerülnek. Az Üzemeltetõ által kezelt személyes adatokat kizárólag az Üzemeltetõ munkavállalói ismerhetik meg. A személyes adatok kezelése minden esetben a vonatkozó és mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak megfelelõen történik.

Az Üzemeltetõ a Felhasználók által a regisztráció és a Szolgáltatás használata során önkéntesen megadott adatokat egy egységes adatbázisban kezeli. Az Üzemeltetõ a Szolgáltatást a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ban foglalt adatelkerülés és adattakarékosság elvét betartva üzemelteti. A Szolgáltatás használata során ugyanakkor bizonyos felhasználói adatok automatikusan az Üzemeltetõ kezelésébe kerülnek. A Szolgáltatás Felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, az esetlegesen felmerülõ hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minõsülnek. A naplófájlokról statisztika készül és a havi rendszerességgel keletkezõ napló-állományok egy évig kerülnek tárolásra az Üzemeltetõ szerverén. A Felhasználók IP címeit az Üzemeltetõ semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a Felhasználó személye azonosítható lenne. A Szolgáltatás egyes részeinek használatakor az Üzemeltetõ kisméretű, a Felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a Felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a Felhasználó azonosítása, a Felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Szolgáltatás hatékonyságának növelése, az adott Felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából. Az adatfájlok használatának eredményeképpen az Üzemeltetõhöz került adatokat az Üzemeltetõ nem kapcsolja az adott Felhasználó azonosító adataihoz, az ún. session cookie-k pedig a Felhasználó látogatásának végével automatikusan törlõdnek. A Felhasználó az Internet hozzáféréshez használt böngészõjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltetõ cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. A cookie-k el nem fogadásakor ugyanakkor egyes oldalak vagy funkciók nem működnek tökéletesen, illetve elõfordulhat, hogy a Felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. Az Üzemeltetõ az adatfájlok használatával kezelésébe került adatokat csak az érintett Felhasználó elõzetes hozzájárulásával továbbítja harmadik személy számára. Az Üzemeltetõ által elhelyezett cookie-kon túl a Felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat. Ilyen eset lehet például ha a Felhasználó a Szolgáltatás keretén belül ellátogat egy másik weboldalra. A cookie-kal kapcsolatban további információ a http://www.cookiecentral.com címen található.

A Szolgáltatással összefüggésben az Üzemeltetõ által végzett adatkezelések elsõdleges célja a Szolgáltatás hatékony, biztonságos és személyre szabott formában történõ nyújtása, ideértve többek között az Akciók lebonyolítását is. Az Üzemeltetõ által végzett adatkezelések további célja a Felhasználók azonosítása, a Szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése, a Felhasználók részére felvilágosítás adása, működési problémák elhárítása; és a Szabályzat érvényre juttatása és az annak alapján az Üzemeltetõt megilletõ jogok gyakorlása. Az Üzemeltetõ jogosult valamennyi Felhasználó részére a Szolgáltatás működtetésével kapcsolatos információkat (például technikai jellegű üzenetek, a Szolgáltatás módosulásával kapcsolatos információk stb.) küldeni a Felhasználók által megadott személyes adatok felhasználásával. Az Üzemeltetõ a Felhasználók által megadott adatokat csak kifejezett elõzetes hozzájárulás alapján használja fel közvetlen üzletszerzés céljára és ilyen esetben az ilyen célú adatkezelés idõtartama az ilyen célú adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig, vagyis a leiratkozás idõpontjáig terjed.

Az Üzemeltetõ a Felhasználók által a Szolgáltatás keretén belül tárolt, elérhetõvé- vagy közzétett és küldött információkért mindennemű felelõsségét kizárja. Amennyiben az Üzemeltetõ tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó a Szabályzatot, valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértõ módon a Szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, a Szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhetõ vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértõ módon (például direkt marketing célokra) használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte illetve a Szolgáltatás használata során kárt okozott, az Üzemeltetõ megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése valamint az elkövetõ jogi úton történõ felelõsségre vonása érdekében. Az Üzemeltetõ az ilyen esetekben minden tõle telhetõ segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértõ személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelõsségre vonása vonatkozásában.

Elégedett ügyfeleink

  • Tamás Gergőék az oldal születésétől végig kísérték tíz éven keresztül az oldal fejlesztéseit. Azt gondolom az első mondatban benne van a lényeg. A kezdeti teljes projekt menedzsmentet követően későbbi 4 verzió design és sitebuild megoldásait szolgáltatták a cégnek. Albérlet.hu, Legény Imre
  • A TotalStudio Kft. régi ügyfeleiként szeretnénk megköszönni a rengeteg munkát, amit weboldalunk és webshopunk létrehozásába és azok folyamatos fejlesztéseibe az elmúlt évek alatt belefektettetek. Szép és sikeres munka volt, aminek a gyümölcsét azóta is élvezzük. Ledker Kft., Szentimrei-Dömötör Csilla
  • Totál profik a srácok! Vállalkozásom részére minden igényt kielégítő, reszponzív weboldalt csináltak. Csak ajánlani tudom őket! Kevin Movers, Sűrű Krisztián
  • Nagyon elégedettek vagyunk a Total Stúdióval, számos egyedi megoldásban és kivitelezésben segítették a Natur Projekt weboldalának és webshopjának elindulását. Kiváló partnerek az ötletelésben, a fejlesztésben és az üzemeltetésben. Natur Projekt, Zeliska Orsolya